4 May 2015

4 May 2015

Katalog Tasarımı

By:

Kategori:

Katalog Tasarımı

Tanıtım malzemeleri arasında en çok kullanılanlardan biridir. Çok sayfalı olarak yapılan katalog tasarım, kolayca anlaşılabilir, açık ve net olmalıdır.